Perfecţionare


Schimburi de experienţă în ţară şi străinătate pentru elevi şi cadre didactice.
Cursuri de formare şi perfecţionare profesională, conferinţe, seminarii, programe culturale etc.