Internat

Internat săptămânal gratuit în 4 module familiale, la Simeria Veche, pentru circa 20 copii al căror domiciliu se află la o distanţă mai mare
Educatorii şi copiii de la internat locuiesc împreună, ca într-o familie extinsă