Mijloace imobiliare şi de transport

a) în proprietatea Asociaţiei Hans Spalinger Simeria, puse la dispoziţia C.P.C. Simeria, în baza unei Convenţii de colaborare:
» Pavilion central: săli de clasă, cabinete terapii, laborator informatică, administrativ
» Complex de servicii: săli pentru grupele de grădiniţă, cabinete terapii, modul familial, centru de respiro
» Pavilion P+1: săli de clasă, sală euritmie
» Sală polivalentă: serbări, spectacole, formare, seminarii
» 3 case familiale
» un autobuz, un autocar, un microbuz
b) în proprietatea C.J. Hunedoara, pentru folosinţa C.P.C. Simeria:
» un pavilion: săli de clasă, ateliere
» cantina
c) în proprietatea C.P.C. Simeria:
» trei microbuze

Resurse umane

Unitatea şcolară dispune de:
» personal didactic de predare, instruire practică şi terapii specifice
» personal didactic auxiliar
» personal administrativ

În anul şcolar 2014-2015, unitatea şcolară dispune de personal didactic de predare şi terapii specifice: 49 din care 42 titulari (85,71%) Ļi 7 suplinitori calificaţi. Pregătirea profesională a cadrelor didactice este următoarea: 27 cadre didactice cu gradul didactic I (55,1%), 9 cadre didactice cu gradul didactic II (18,37%), 11 cadre didactice cu definitivat (22,45%) şi doar 2 debutanţi (4%).

Resurse financiare

a) fonduri provenite prin ISJ Hunedoara
» achiziţionarea de titluri de carte, dotări cabinete specializate, terapii specifice, kinetoterapie, laborator informatică
b) fonduri provenite de la bugetul Consiliului Judeţean Hunedoara
» cheltuieli de personal, bunuri şi servicii
c) parteneriat Asociaţia Hans Spalinger
» realizarea unor proiecte şi programe de colaborare cu alte unităţi din ţară şi străinătate, birotică, susţinerea unor proiecte extraşcolare