Evaluare

Orice concept referitor la asistarea persoanelor cu diferite tipuri de nevoi speciale, trebuie examinat pentru a vedea dacă garantează calitatea vieţii acestor persoane. Experienţa pedagogiei curative demonstrează faptul că viaţa alături de persoanele cu dizabilităţi, este în beneficiul tuturor celor care iau parte la acest proces, precum şi al societăţii în ansamblul ei.
Evaluarea Centrului de Pedagogie Curativă Simeria se face sub două aspecte:
Evaluarea internă are loc la nivelul unităţii, prin Comisia Internă de Evaluare a Calităţii, al Federaţiei de Pedagogie Curativă din România şi al Asociaţiei Hans Spalinger Simeria, care are viziunea generală asupra desfăşurării şi dezvoltării activităţilor din întregul complex. Federaţia emite acordul de funcţionare în alternativă şi organizează, împreună cu Asociaţia Hans Spalinger Simeria cursuri de formare continuă în domeniul pedagogiei curative, simpozioane şi congrese, oferind participanţilor adeverinţe de absolvire.
Evaluarea externă are loc la nivelul instituţiilor de stat implicate. Periodic, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Hunedoara, ai Inspectoratului Şcolar al Judeţului Hunedoara sau inspecţiile frontale ale unor echipe complexe verifică modul de desfăşurare al activităţilor educative, dacă se respectă legislaţia în vigoare privind constituirea claselor, încadrarea personalului, utilizarea corectă a resurselor bugetare alocate, rezultatele obţinute în activitate, asigurarea condiţiilor materiale şi sociale, acordarea drepturilor legale elevilor etc.
Urmare a rezultatelor bune obţinute în activitate, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, prin adresa 2152/2004 recomandă şi altor judeţe să utilizeze această alternativă educaţională.
În perioada 2009-2014, în cadrul centrului au fost realizate un număr de 10 inspecții tematice, 32 inspecții speciale și o inspecție generală tip RODIS, în 2010. Ultima inspecție tematică, organizată de către MEN, a fost realizată în județul nostru în perioada 25-28 noiembrie 2014, având ca obiective asigurarea calităţii în învăţământul particular şi alternativ și a calității managementului acestor unități.