Centrul de Pedagogie Curativă Simeria

Criteriile de admitere a copiilor în unitate sunt:
a) Acceptul unităţii în baza unei solicitări scrise din partea părinţilor
b) Orientare şcolară din partea Comisiei Judeţene de Protecţia Copilului
c) Domiciliu în zona acoperită de mijloacele de transport proprii
d) Existenţa unor locuri libere în internatul şcolar
Pedagogia curativă este un alt mod de a educa, oferit copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, ale căror probleme de sănătate fizică şi psihică nu pot fi rezolvate prin forme de educaţie obişnuită. Pedagogia curativă este bazată pe:
Dizabilitatea poate fi considerată şi ca o provocare, în sensul integrării în propria biografie a unor experienţe individuale semnificative, atât pentru persoana cu dizabilităţi, cât şi pentru cei care se află în relaţie directă cu aceasta.
Pedagogia curativă se bazează pe principiul că aceste persoane au dreptul: