Proiecte

Participarea, în perioada 2003-2006, în cadrul unui proiect MATRA, organizat de Ministerul de Externe din Olanda la programul de formare Train-the-Trainer, organizat de Academy for public management The Meander Group, Driebergen-Olanda.
Participarea, în perioada 2004-2006, în colaborare cu Fundaţia Mara Deva şi D.G.P.D.C. Hunedoara, la realizarea proiectului "Dezvoltarea sistemului de servicii alternative pentru copiii cu deficienţe auditive din judeţul Hunedoara."
Prezentarea, în cadrul proiectului "Acţiunea comunitară", împreună cu elevi ai Liceului Waldorf Simeria, a unor tradiţii folclorice româneşti, în cadrul unor turnee europene ce au inclus mai multe şcoli Waldorf şi Centre de pedagogie curativă din Austria, Germania şi Elveţia, în perioada 2005-2008.
Organizarea, în colaborare cu Asociaţia Hans Spalinger Simeria şi Institutul Multimedia Deva, în cadrul proiectului PHARE 2006 — Formarea iniţială în utilizarea computerului, a unor cursuri de iniţiere în limba engleză şi calculator, pentru absolvenţii unităţii noastre, în 2008-2009.
Începând cu anul 2012, în baza parteneriatului dintre Asociaţia Hans Spalinger Simeria, Fundaţia Romanian Angel Appeal, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România, Direcţia Generală de Protecţia Copilului Hunedoara şi Centrul de Pedagogie Curativă Simeria, la Simeria Veche funcţionează Centrul de Consiliere şi Asistenţă pentru Persoanele cu Tulburări de Spectru Autist (TSA). Înfiinţarea acestuia face parte din activităţile proiectului strategic "Şi ei trebuie să aibă o şansă!" - program de sprijin pentru integrarea socială şi profesională a persoanelor cu tulburări de spectru autist.
Participarea, în 2013, la Proiectul POSDRU/87/1.3/S/63471 "Formarea continuă a personalului didactic din unităţile de învăţământ pentru deficienţi de auz: Dezvoltarea competenţelor pedagogice prin utilizarea LMG şi a instrumentelor TIC" , organizarea Grupei 28 PG1 şi desfăşurarea activităţilor la Simeria Veche, în baza unui protocol de colaborare cu Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca.
Participarea, în 2013, la cursurile organizate în cadrul proiectului POSDRU 55668 "Sprijin pentru unităţile şcolare în implementarea manualului de evaluare internă a calităţii educaţiei".
În vara anului 2013, la Simeria Veche s-a desfăşurat proiectul extraşcolar "Tabără terapeutică ProArta ", susţinut de Fundaţia pentru Comunitate şi MOL România, prin Programul MOL pentru Sănătatea Copiilor, derulat de Asociaţia Hans Spalinger Simeria, în colaborare cu Centrul de Pedagogie Curativă Simeria.
Participarea la Bucureşti, în 2013, în cadrul proiectului POSDRU/91/2.2/S/63355 "Să redescoperim şcoala", la Conferinţa naţională cu tema "Alternative pentru educaţia copiilor cu cerinţe speciale", organizată de Asociaţia C4C Bucureşti Communication for Community, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa. În cadrul evenimentului am prezentat materialul "Pedagogia curativă la Simeria, 21 de ani de parteneriat public-privat" precum şi metodele specifice alternativei, în cadrul workshopului organizat, am răspuns la întrebările părinţilor şi cadrelor didactice, am prezentat şi o mică expoziţie cu produse executate de elevi în atelierele noastre din Simeria Veche.
Participarea, în 2014, la programul de formare continuă "MANAGEDU – Utilizarea aplicaţiilor de management educaţional" din cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/63154 "Creşterea calităţii învăţământului preuniversitar românesc prin formarea personalului pentru utilizarea aplicaţiilor de management educaţional – MANAGEDU".
Participarea, în perioada 21.08.2015 – 23.10.2015, la cursul de formare profesionala ca Lucrător interpret în limbaj mimico – gestual, desfasurat in cadrul unui proiect POSDRU/1446.3/S/130795- Inovare in ocupare pentru femei- voci pentru comunitate, unde lectorul – formator al cursului a fost colega noastră Simion Georgeta Viorica, profesor si interpret autorizat in LMG.
Organizarea, în 24 noiembrie 2015, a Seminarului pe teme sportive "Dezvoltarea de abilităţi motorii la persoane cu Sindrom Down – etapă esenţială spre o viaţă independentă", proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România, de Fundaţia Special Olympics din România în baza acordului de parteneriat încheiat cu Centrul de Pedagogie Curativă Simeria.