Colaborări

Anual, au fost încheiate parteneriate cu unităţi şcolare şi diverse organizaţii sau instituţii privind prestări reciproce de servicii. În activitățile realizate am organizat echipe mixte, personalul din şcoală participând la diferite proiecte de dezvoltare comunitară şi la alte proiecte regionale, naţionale şi internaţionale.
Convenţii de colaborare cu Asociaţia Hans Spalinger Simeria, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara şi D.G.A.S.P.C. Hunedoara.
Parteneriate în cadrul programului Strategia Naţională de Acţiune Comunitară cu Colegiul Tehnic de Transport Feroviar "A. Saligny" Simeria.

Organizarea, împreună cu Asociaţia Hans Spalinger Simeria a seminarului internaţional cu tema "Mişcarea Camphill şi pedagogia curativă", în 13-16 octombrie 2005.
Sprijin acordat iniţiativei de pedagogie curativă din Chişinău-Republica Moldova, Cluj-Napoca, Târgu-Mureş şi Timişoara, prin organizarea unor schimburi de experienţă şi a unor cursuri specifice alternativei, în perioada 2005-2008.
Organizarea, în colaborare cu Institutul Fritz-Felsenstein din Bavaria-Germania şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, a Seminarului internaţional de formare cu tema "Sistemul de învăţământ din Bavaria-Germania şi promovarea elevilor cu nevoi speciale" la Simeria Veche în 17.05.2005 și a seminarului internaţional cu tema: "Integrare vs. învăţământ special" la Simeria Veche, în 24 februarie, 2009.
Organizarea, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, a seminarului internaţional "Tendinţe europene actuale în promovarea copiilor cu nevoi speciale" la Simeria Veche în 4 mai, 2006.
Organizarea, împreună cu Asociaţia Hans Spalinger Simeria şi Federaţia de Pedagogie Curativă din România a întâlnirii subregionale de pedagogie curativă din Europa de Sud-Est, cu participarea reprezentanţilor din Ungaria, Romania, Bulgaria, Republica Moldova şi a conducerii Consiliului de Pedagogie Curativa si Terapie Sociala de la Dornach — Elveţia, în perioada 15-17.05.2007.
Organizarea, împreună cu Asociaţia Hans Spalinger Simeria, Federaţia de Pedagogie Curativă din România şi Comitetul de părinţi pe şcoală a unei întâlniri cu conducerea E.C.C.E. în 28 septembrie, 2007
Vizitarea unităţii de către preşedintele şi reprezentanţi ai Asociaţiei Humanitas-Aichach din Germania, începând cu 2007, sprijin pentru achiziționarea unui microbuz.
Organizarea, împreună cu Asociaţia Hans Spalinger Simeria şi Federaţia de Pedagogie Curativă din România a unor lecţii deschise şi prezentarea unităţii cu ocazia Consfătuirii Naţionale a Alternativelor Educaţionale din România, în 16 noiembrie, 2007.
Participarea unor elevi şi cadre didactice la Congresul persoanelor cu dizabilităţi de la Haga-Olanda, în 2008 și la Viena-Austria, în 2011.
Participarea cu dansuri populare la o seară culturală românească, organizată la Timişoara în data de 9.05.2009, cu ocazia întâlnirii Consilului European al reprezentanţilor şcolilor Waldorf din Europa.
Participarea, în 2010, la programului de perfecţionare pentru ocupaţia pedagog de recuperare, organizat de CRISP Iaşi, la Simeria Veche.
În perioada 14-16 octombrie 2011, la Simeria Veche, Federaţia de Pedagogie Curativă din România, Asociaţia Hans Spalinger Simeria, Centrul de Pedagogie Curativă Simeria şi Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Simeria au organizat Simpozionul internaţional "20 de ani de Pedagogie Curativă şi Terapie Socială în România", dedicat împlinirii a 20 de ani de la înfiinţarea centrului nostru.
Organizarea, împreună cu Centrul Cultural "Drăgan Muntean" din Deva, începând cu 2011, a unei seri caritabile "O picătură de suflet", cu ocazia Zilei internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi.
Vizita reprezentanţilor instituţiei partenere Karl-Schubert Gemeinschaft e.V. din Germania, în 2012 şi 2014, primirea anuală de rechizite şi cadouri de Crăciun pentru copiii centrului nostru şi a două microbuze de 8+1 locuri, în 2014.
Participarea anuală la festival şi câştigarea, în 2014, a concursului de design pentru alegerea trofeului Festivalului Cultural Miraje din Cluj-Napoca.
Colaborarea cu Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei - Extensia Năsăud, din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca şi participarea, din 2011, la Simpozioanele naţionale "Dezvoltări teoretice şi instituţionale în alternativele educaţionale".
În cadrul parteneriatului existent între instituţii, centrul nostru a primit, în 2013, vizita studenţilor de la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia şi, în 2014, vizita studenţilor de la Universitatea Petroşani.
Participarea, în 2014, la cursul de asistent personal pentru persoane cu handicap grav, organizat de Selecta Profesional Deva.
În 13-15 februarie 2015, la Simeria Veche, s-a desfăşurat un curs de stimulare prin arte combinate, organizat în colaborare cu Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău, adresat celor care lucrează cu persoane cu dizabilităţi.
Organizarea celui de-al şaselea simpozion Sufletul Europei în 20-23 august 2015, în România, la Simeria Veche, în colaborare cu Secţiunea pentru Știinţe Sociale de la Goetheanum şi Societatea Antroposofică din România, seria de simpozioane Sufletul Europei începând în 2005 la Amsterdam, apoi au urmat Budapesta, Praga, Danzig şi Varna.
Reprezentarea pedagogiei curative şi susţinerea activităţilor de atelier specifice alternativei noastre la Consfătuirea naţională a inspectorilor şcolari pentru învăţământ particular şi alternativ de la Sibiu, în 15 octombrie 2015.
Activităţi de voluntariat, cu persoane din toate colţurile lumii, în baza parteneriatului realizat cu organizaţia Volunteer Romania.